Viện Đào Tạo Nghề Nghiệp - HUTECH
THÔNG TIN CHỨNG CHỈ

 
Học viên tra cứu thông tin chứng chỉ theo mã học viên hoặc họ tên đầy đủ
Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn A, mã học viên 02123456
nhập 02123456 HOẶC Nguyễn Văn A ở ô tìm kiếm


Thông tin liên hệ Viện Đào tạo Nghề nghiệp (Phòng A-01.05)
Số điện thoại: (028) 3512 4485 hoặc (028) 3512 1506