VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
TRA CỨU DANH SÁCH PHÒNG THI CHỨNG NHẬN NGOẠI NGỮ

MSHV:    Họ và tên:   
Kỳ thi:   
Học viên tra cứu danh sách theo mã học viên hoặc họ tên đầy đủ
Ví dụ: Học viên Nguyễn Văn A, mã học viên 02123456 kỳ thi ngày 20/01/2018
nhập 02123456 ở ô Mã số học viên HOẶC Nguyễn Văn A ở ô Họ tên học viên
20/01/2018 ở ô Kỳ thi.


Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04)
Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH)
ĐC: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
ĐT: (028) 5445 55 66
Website: https://www.hutech.edu.vn/sdh
Email: saudaihoc@hutech.edu.vn