VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
TRA CỨU THÔNG TIN CHỨNG NHẬN NGOẠI NGỮ

Số báo danh:   
Ngày sinh:   
Thí sinh tra cứu thông tin chứng chỉ theo Số báo danh (hoặc họ tên đầy đủ) và ngày sinh
Ví dụ: Thí sinh Nguyễn Văn A sinh ngày 01/06/1990, Số báo danh 02123456
nhập 02123456 HOẶC Nguyễn Văn A ở ô tìm kiếm
và nhập 01/06/1990 ở ô Ngày sinh


Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A-02.04)
Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM (HUTECH)
ĐC: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
ĐT: (028) 5445 55 66
Website: https://www.hutech.edu.vn/sdh
Email: saudaihoc@hutech.edu.vn